حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Wuxi ruili technology development co.,ltd
تامین کنندگان تایید شده

اعتماد

مهر

تایید

تامین کننده

اعتبار

بررسی

قابلیت کننده

ارزیابی

قیمت دریافت کنید

ما یک تیم خدمات حرفه ای داریم ، انواع خدمات و محصولات را به شما ارائه می دهیم و بهترین قیمت را ارائه می دهیم! درخواست خود را از طریق فرم آنلاین ارسال کنید و هرچه اطلاعات بیشتری در اختیار ما باشد ، بهتر می توانیم نیازهای شما را درک کرده و به پروژه شما پاسخ دهیم.
*پروژه
*پیام
فایل را انتخاب کنید

1 یا چند پرونده را انتخاب کنید و بارگذاری کنید ، حداکثر 10 مگابایت برای هر کدام

تماس

به:

Cherry Tang (Wuxi ruili technology development co.,ltd)